glada nyheter - 22 års empiriska studier

Mikael är grundare av TilliT Glada Nyheter och världsledande expert inom tillit och intuition, han startade nätverket, TilliT Network International 2001 och är medskapare till den globala utvecklingen på området vi ser idag. Han har byggt en djup kunskap kring dessa områden och utvecklat deras betydelse i samhället. Genom att vara initiativtagare till flera banbrytande projekt bland annat TilliT Glada Nyheter har Mikael varit en katalysator inom områdena tillit och intuition.

Mikael är grundare av TilliT Glada Nyheter och är världsledande inom tillit och intuition, han startade nätverket, TilliT Network International 2001 och är medskapare till den globala utvecklingen på området vi ser idag. Han har byggt en djup kunskap kring dessa områden och utvecklat deras betydelse i samhället. Genom att vara initiativtagare till flera banbrytande projekt bland annat TilliT Glada Nyheter har Mikael varit en katalysator inom områdena tillit och intuition.

Mikaels öppna tillvägagångssätt har banat väg för oräkneliga framgångshistorier som ligger till grund för den expertis han nu besitter. Han har genom sina olika initiativ och projekt spridit kunskap och inspirerat 100 000-tals människor runt om i världen

Mikaels öppna tillvägagångssätt har banat väg för oräkneliga framgångshistorier som ligger till grund för den expertis han nu besitter. Han har genom sina olika initiativ och projekt spridit kunskap och inspirerat 100 000-tals människor runt om i världen

MIKAEL ÄR GRUNDARE AV TIDNINGEN TilliT glada nyheter

År 2006 grundades tidningen "TilliT Glada nyheter", en tidning med endast goda upplyftande nyheter, positiva händelser och människor som förverkligar sina drömprojekt.

Tidningen med sina 750 000 utgivna exemplar har uppmärksammats i Sverige, Norden, Europa och USA.

MIKAEL ÄR GRUNDARE AV TIDNINGEN TilliT glada nyheter

År 2006 grundades tidningen "TilliT Glada nyheter", en tidning med endast goda upplyftande nyheter, positiva händelser och människor som förverkligar sina drömprojekt.​

Tidningen med sina 750 000 utgivna exemplar har uppmärksammats i Sverige, Norden, Europa och USA.

UTVECKLING OCH FORSKNING INOM TILLIT & INTUITION

Forskningen talar sitt tydliga språk. Nya vetenskapliga rapporter publiceras löpande och bekräftar att tillit är en mycket viktig del i vårt gemensamma samhällsbyggande. De senaste åren har intresset för tillit och intuition samt dess möjliga tillämpningar ökat explosionsartat bland individer, företag och organisationer. Inget tyder på att denna utveckling kommer avmattas, snarare tvärtom tyder olika faktorer på att intresset kommer fortsätta öka.

23-26 sep 2009 samlades forskare från olika delar av världen i Lidköping för att finna lösningar och svar på några av de sociala och miljömässiga problem som världen då stod inför. Läs slutrapporten från denna forskarkonferens. På sid 6 kan du läsa om Mikael Engströms bidrag. Documentation from the 2009 Sweden Conference on Urban Policies and Social Capital. (in English)

12 nov 2009 grundas World Bank of Trust (WBOT) i Universitetet i Köpenhamn. WBOT har ett supportsystem som heter STIAS, Social Trust Inteligence Awareness System. Läs om WBOT och STIAS i GN nr 12, sid 18-23.

(in English)

16 juni 2016 tillsatte svenska regeringen tillitsdelegationen för att skapa en mer tillitsbaserad ledning och styrning i Sverige. Här kan du ta del av det arbetet http://tillitdelegationen. Du finner bland annat 23 forskares syn på möjligheterna med mer tillit. Styra och leda med tillit.

År 2017 valde Vetenskapsfestivalen temat tillit. Med 70 000 besökare är vetenskapsfestivalen en av de större populärvetenskapliga festivalerna i Europa. Under 11 dagar kokade Göteborg av tillit när akademin, näringslivet och samhället vävdes samman. Experter på tillit från olika delar av världen var inbjudna, däribland Mikael Engström som talade om “The story about new media that distribute trust in the society”. Läs slutrapporten från arrangemanget.

Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Intuition – Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande, 2017, uppsats, (kandidatexamen), Högskolan Borås

SMT är en tidskrift med flervetenskaplig inriktning. Tillit mellan människor, smt, Vol 95, Nr 3, 2018. Lärdomar om tillit, och nya forskningsuppgifter för tillitsforskare

Vd:ar bör följa sin intuition. Hävdas av forskare från olika universitet i Europa, USA, och Kanada. Vilket  också stöds av undersökningar från stora revisionsföretag. Läs artikeln i VD tidningen, januari 2019

Läs artikeln i den vetenskapliga bloggen, HR-Blogg. Artikeln sammanfattar de senaste 50 åren av forskning på temat tillit mellan ledare och medarbetare. Betydelsen av tillit mellan chef och medarbetare, publicerad mars 2019

I en undersökning av Veckans Affärer och Fredrik Praesto visar att 96 procent av alla tillfrågade ledare använder intuition som ett hjälpmedel vid beslut. I en annan undersökning gjord av Eva Heinstedt visar att nio av tio nobelpristagare använder intuitionen. Källa: Kvalitetsmagasinet, 21 september 2001 

 

EN INBLICK i EN RESA i TILLIT & INTUITION

I årsskiftet 2000/2001 lämnade Mikael IT-industrin som kommunikationsansvarig för det listade bolaget A Brand New World (fd. Radio Design) för att följa sin inre vilja. - Går det att vara sig själv och följa sitt hjärta och intuition till 100 % och vad händer i så fall om man gör det? Den frågan ställde sig Mikael Engström. Resultatet är en osannolik och fantastisk resa. Förutom oförglömliga möten och upplevelser har det lett till Mikaels förmåga att hjälpa andra människor att fullt ut aktivera sin tillit och intuition.

Ett axplock av genomförda actions, events och händelser:

 • Grundat Drömverkstaden för Drömprojekt, 2001
 • Startat upp fler än 200 drömprojekt sedan starten, 2003
 • Uppropet "Vad är alla män?" Sergels Torg, Stockholm, 2003
 • Startat "Rolig skola för vuxna" en skola ledd av barn, 2005-2006
 • Medgrundare av Ambika School, skola för utsatta kvinnor, Mahabalipuram, Indien, 2005
 • TV framträdanden i USA, 2005
 • Vi hade ett stående erbjudande hos David Letterman Show, USA, 2005
 • Arrangerat stödgala för barn med så kallad DAMP/ADHD, 2005
 • Medgrundare av Drömtåget, turné för att starta drömprojekt i Sverige, 2006
 • Grundat tidningen TilliT med bara glada nyheter, 2006
 • Mikael inbjuden av Stockholms Stad för att utveckla Sveriges nationaldagsfirande 6 juni, 2006
 • Mikael medverkar i radioprogram i Sverige, Finland och Norge, 2006
 • Lanserar TilliT TV - bara goda nyheter ”LIVE” på webben, 2007
 • Sänt positiva nyheter "LIVE" via Bambuser i Sverige, Norge, Finland och Spanien, 2008
 • Mikael specialinbjuden till tidningsbranschens årliga internationella konvent, World Association of Newspapers (WAN), 2008
 • Medgrundare av WBOT, World Bank of Trust, 2009
 • Medgrundare av STIAS, Social Trust Intelligence Awareness System, 2009
 • Föreläsare på den internationella forskarkonferensen Urban Policies and Social CapitaI, 2009
 • Skapat utbildnings videoserien ”Må ännu bättre” om tillit och intuition, 2014
 • Skapat utbildningen “Ugglan”, om tillit och intuition, 2014
 • Medgrundare av WTA, World Trust Associate, 2017
 • Talare på Vetenskapsfestivalen, 2017
 • Talare på Katapult Future Fest, Oslo, Norge, 2017
 • Talare och medproducent, ”Connect Ukraine”, Ukraina, 2017
 • Talare och medproducent, Connect Universes Event - Tylösand, 2017
 • Workshop, Ibiza, Spain, 2017 och 2018
 • Workshop turné, New York, USA, Iquitos, Peru, Santiago, Chile, La Rinconada, Ecuador, Budapest, Hungary, London, England, Copenhagen, Denmark, 2018
 • Skapat utbildningen SKY HIGH (bemästra din intuition), 2018
 • Skapat digitala utbildningen SKY HIGH 5.0, 2019
 • Skapat digitala utbildningen Mästare i tillit & intuition, 2021

Nostalgitripp till när TilliT-TV lanserades 2007. Första gästen Mikael hade i studion var ”Brain of the year”, professor emeritus Leif Edvinsson. Han är innehavare av världens första professur i "Intellektuellt kapital"

VISION

Att vi människor kommer till insikten att det bästa för oss själva och övriga världen är att ta reda på vad vi själva innerst inne önskar i vårt liv och sedan ta oss dit.

MISSION

Vi hjälper individer att upptäcka vad de innerst inne önskar, för att sedan hjälpa dem dit.